10. klasse på Østhimmerlands Ungdomsskole

Boglige fag

Østhimmerlands Ungdomsskole er en faglig orienteret skole, hvor vi forventer, at det er elevernes mål at udvikle deres faglige dygtighed. Undervisningen er derfor rettet imod de almindelige afgangsprøver for 9. og 10. klasse, hvis du vælger den almindelige 9. eller 10. klasse. Vi forventer, at eleverne i disse klasser går op til afgangsprøverne. Vi tilbyder de samme afsluttende prøver som folkeskolen, dog undtaget kristendom og historie, idet adgangen til de gymnasiale uddannelser ikke kræver prøve i disse fag.

Hvis en elev på 10. årgang vælger Studie 10, forventer vi, at eleven allerede har opnået de resultater, der skal til for at komme ind på en gymnasiel ungdomsuddannelsen senere.

For at sikre den enkelte elevs faglige udvikling tilbyder vi en faglig café, hvor eleverne kan få hjælp til den daglige undervisning af en eller flere lærere. Målet med den faglige café er at skabe gode arbejdsvaner og faglige udvikling, således at den enkelte elev får mest muligt ud af den almindelige undervisning. Hvis forældrene eller skolen skønner, at en elev har fast behov for denne hjælp, træffes der en aftale herom mellem elev, forældre og skole.

Fag med afsluttende prøve. På ØU kan du gå til afsluttende prøve i følgende fag – dog ikke vedligeholdelsesfag:

Dansk(obligatorisk i 10.klasse)
Matematik(obligatorisk i 10.klasse)
Engelsk(obligatorisk i 10.klasse)
Fysik/kemi(Valgfrit vedligeholdelsesfag)
Tysk(Valgfrit vedligeholdelsesfag)

Undervisningssyn

Vores mål er at skabe et åbent undervisningsmiljø, der under hensyntagen til prøvekravene giver plads til at udvikle undervisningen i en refleksiv proces.

Målet med undervisning er udvikling. I denne proces er viden et middel og ikke et mål, derfor har det efter vores mening ingen mening at tale om faglighed som viden. Viden har ingen værdi i sig selv – viden får først betydning når den mødes med spørgsmål, når den bearbejdes og vurderes. Derfor skal der vurderingsevne, værdier og kreativitet til for at det har nogen mening at tale om faglighed.

Undervisning skal således i lighed med det Grundtvigske læringssyn udvikle til medansvar og ansvarlighed, give handlekompetence og frisætte og åbne for verden og livet og ikke lukke sig om sig selv, som noget der kan styres og kontrolleres.