Studie 10

Studie 10 – ØU´s projektorienterede 10. årgang

Kunne du tænke dig at prøve en anderledes 10. årgang, hvor hverdagen ikke er opdelt af fag, men hvor arbejdet veksler mellem projektarbejde og faglige kurser? Så vil Studie 10 lige være noget for dig! Studie 10 er prøvefri og lægger op til en meget stor grad af selvstændigt arbejde. Året afsluttes med den store projektopgave – med fremlæggelse og ekstern evaluering.

Kort om Studie 10

Studie 10 er en projektorienteret og prøvefri 10. årgang, hvor undervisningen er rettet mod den gymnasielle studiestart, men hvor det kreative element er drivkraften for elevernes arbejde.

– På studie 10 er hverdagen ikke opdelt i fag, men i forløb eller projekter, der kan variere i længde fra dage til uger.

– På Studie 10 afsluttes alle forløb med en fremlæggelse – så du bliver rigtig god til at fremlægge.

– På Studie 10 lærer du at studere i stedet for at læse lektier.

– På Studie 10 lærer du, hvordan du kan sætte din viden i en ny og kreativ sammenhæng.

– På Studie 10 skal du både kunne arbejde selvstændigt og i grupper, og du skal kunne lide at udfordre dig selv.

-På studie 10 har du spændende, faglige og relevante forløb i fx journalistik, film og medier, retorik, fremlæggelsesformer, forfatteri, statistik, fortolkning og meget andet.

– Du skal desuden være erklæret ungdomsuddannelsesparat til STX for at gå på Studie 10.

Studie 10 er for dig, der

– Kan lide at undersøge og fordybe dig,
– Kan tage initiativ og kan lide at udfordre dig selv
– Både kan arbejde selvstændigt og sammen med andre
– Har lyst til at arbejde emne- og projektorienteret
– Har lyst til at gå i en klasse, hvor undervisningen udvikles i en demokratisk proces, således at du i nogle projekter er med til at definere de emner, der tages udgangspunkt i, og i andre projekter har ansvaret for at definere indholdet
– Allerede har kvalificeret dig til din ungdomsuddannelse

Du har således mulighed for at tilegne dig følgende kompetencer:

– Blive bedre til at forstå og forholde dig til den verden, du er en del af
– Blive bedre til at undersøge og søge viden og sætte den ind i en sammenhæng
– Blive bedre til at fremlægge for andre
– Blive bedre til at beskrive og benytte forskellige medier
– Gennem refleksion at udvikle din kritiske sans
– Udvikle handlekompetence
– Udvikle dine evner til at arbejde journalistisk ved bl.a. at træne interviewteknik og lave film
– Udvikle din evne til at tage initiativ
– Udvikle dine evner til at samarbejde

Lyder det som noget for dig?

Så kom og besøg os!

Din vej til ungdomsuddannelse, når du har gået på Studie 10

Studie 10 afsluttes med en selvformuleret projektopgave og altså ikke med folkeskolens 10. klasses afgangsprøve. Derfor skal du have kvalificeret dig til din ungdomsuddannelse allerede i 9. klasse, og skal være parat til at gå til optagelsesprøve, hvis du skal videre med en gymnasial uddannelse, idet ikke alle gymnasier optager elever efter 10. årgang på baggrund af 9. klasses afgangsprøven eller på baggrund af vores anbefaling eller en personlig samtale. Gymnasiet kan forlange en optagelsesprøve.

Studie 10 og efterskolelivet

Den tidsmæssige ramme omkring Studie 10 er hver formiddag, om fredagen dog frem til kl. 14.30. Det betyder, at Studie 10-eleverne har ca. 20 lektioner ugentlig. Dette giver nemlig dig som Studie 10-elev mulighed for at deltage fuldt ud i skolens valgfag og linjefag, ligesom du også skal deltage i skolens linjefagsuger og -dage, udlandstur, brobygning, gruppemøder, ØU-tryk og andre arrangementer og rutiner for hele skolen, således at du som Studie 10-elev er en ligeberettiget deltager i skolens almindelige sociale liv.

Undervisningen

Vores mål med Studie 10 er at udvikle læring til livet, idet vi ikke tror på, at viden har selvstændig værdi. Kompetencer udvikles i en proces, hvor der stilles spørgsmål, bearbejdes og vurderes. Derfor skal der vurderingsevne, værdier og kreativitet til, for at fagligheden bliver platform for udvikling og innovation, idet al innovation grundlæggende bryder med vaner og kendte tankegange og forudsætter, at man tør se verden i øjnene. Vores største mål er således, at du udvikler dig, så du tør møde livet og dermed har udviklet en reference til at møde nye udfordringer. Målet med Studie 10 er altså ikke en afgangsprøve, men læring til livet, og dermed udvikling af dig som person og af dine evner til selvstændigt at søge viden og lære at se sammenhænge og beskrive disse. Derfor vil du som oftest møde dine lærere som supervisorer og vejledere, der har til opgave at hjælpe dig og din arbejdsgruppe med at definere jeres mål og hjælpe jer med processerne. Emne- og projektarbejde kræver ind imellem konkrete færdigheder og specifik viden. Derfor vil der året igennem være lagt kursusforløb ind i de enkelte forløb. Der afsluttes med et selvdefineret projekt, som ud over at blive vurderet af jeres lærer også tilstræbes at blive vurderet af en ekstern censor med det mål at give dig en afsluttende skriftlig udtalelse.