Arrangementer og traditioner

Fester og højdepunkter

Arrangementer og Traditioner

Når du tager på efterskole, træder du ind i en hel række traditioner, der bygger på mange ØU-generationers opfindsomhed og erfaringer. Vi fornyr os med respekt for vores værdier og nye ØU’ere sætter deres præg på hvordan traditionerne udspiller sig.