Persondatabehandling

EU-lovgivningen (Persondataforordningen, GDPR) kræver, at vi på given foranledning oplyser om, hvordan persondata indsamles, opbevares og behandles.

Persondataloven

Afhængig af, om du blot besøger vores hjemmeside, overvejer at søge om optagelse som elev eller er optaget som elev, behandler vi forskellige oplysninger om dig og eventuelt dine forældre.

Skolens lovgivningsmæssige hjemmel for at behandle oplysningerne er lov om efterskoler, jf. Lovbekendtgørelse 94 af 08/02 2018 og de hertil knyttede love, som fx lov om folkeskolen, lov om social service, m.fl..

Skolens politik på området respekterer Persondataforordningen, og ingen uvedkom­mende har/får adgang til persondataoplysninger, som er givet til os. Man kan få kendskab til skolens samlede persondatapolitik ved henvendelse til skolens kontor.