Regler og info

Praktisk information

Informationshæfte udleveret til Nye elevers aften

Find vej til efterskolen

Efterskolens adresse er:
Østhimmerlands Ungdomsskole
Skolevej 10
9574 Bælum

Se rejseplanen for yderligere information om bus til Bælum. NT busrute 55 og 382 kører til Bælum på hverdage.

For de elever der ikke bliver kørt i bil til efterskolen efter weekend/ferier på søn- og helligdage, bestiller og betaler skolen for en taxa fra Skørping Station.

Taxa
Transport med taxa fra Skørping til ØU – søn- og helligdage 19.30
Tog fra Nord(Aalborg) ankomst til Skørping St. 19.26
Tog fra Syd(Aarhus/København) ankomst til Skørping St. 19.28

Transporten til skolen efter ferier og weekender kan være anderledes, hvis det ikke er en søndag eller helligdag. Ligeledes skal I være opmærksom på ændringer i togrejseplanen.

Tilmelding til taxaen sker på skolens kontor inden middagspausen på sidste skoledag inden weekenden/ferien til dagen før en skoleuges start (helligdage/ferie og forlængede weekender).

Skolepenge

Hvad koster det at gå på efterskole?

Skolepengene for skoleåret 2023-24 er 2.685 kr. pr. uge og skoleåret varer 42 uger.

Prisen er alt inklusive – dvs. at den dækker

– fuldt ophold på skolen med måltider, vand, varme mv.
– undervisning og undervisningsmaterialer
– rejser, udflugter og ekskursioner
– Efterskolesangbogen
– årets ØU-trøje
– årets skolefoto
– blå bog
– årsskriftet

(Alle elever skal selv medbringe bærbar computer)

Når du har været på besøg, og skolen har modtaget din tilmelding, sender vi en bekræftelse samt en opkrævning på indmeldelse og pladsreservation på 2.000 kr. Når dette beløb er indbetalt, er du herefter optaget som elev eller på ventelisten. Beløbet er et engangsbeløb og betales ikke tilbage ved en eventuel framelding.

Alle elever med dansk statsborgerskab kan få statsstøtte, men beløbet er afhængigt af husstandsindkomsten to år før skoleopholdets start (skoleår 2023-24 = år 2021) samt af antallet af hjemmeboende børn under 18 år.

Du kan gå ind på www.efterskole.dk og tjekke din egenbetaling, hvis du kender dit indkomstgrundlag to år før skoleopholdet skal starte.

Egenbetalingen opkræves månedsvis i 12 lige store rater, hvor første rate forfalder til betaling den 1. juli.

Ved afbrydelse i løbet af skoleåret skal der betales en afbrydelsesbetaling på 3.000 kr., hvortil der ikke gives statsstøtte.

Mulighed for lokal efterskolestøtte (Individuel supplerende elevstøtte)

Alle efterskoler modtager hvert år et beløb til lokal efterskolestøtte (individuel supplerende elevstøtte). Målet med den lokale efterskolestøtte er, at et efterskoleår skal være økonomisk muligt for alle.

Tildelingen af støtten er baseret på en konkret, individuel vurdering ud fra de kriterier, skolens bestyrelse har fastlagt.

Inden der søges om lokal efterskolestøtte, skal eleven være optaget på skolen, og hjemkommunen skal være kontaktet med henblik på eventuel økonomisk støtte til skoleopholdet.

Hvis I har behov for at søge lokal efterskolestøtte, kan I kontakte skolens kontor på tlf. 9833 7075 eller e.mail: oeu@oeu.dk

Er I generelt i tvivl om økonomien, så ring til kontoret, så skal vi nok prøve at hjælpe jer med et overblik.