Værdigrundlag

Det står vi for

ØU er en kreativ og kunstnerisk efterskole, hvor nysgerrighed og kreativitet definerer det vi arbejder med. Grundlaget for at lade nysgerrighed og mod styre eleverne ligger i tillid. Vi kalder det “Frihed under ansvar”. Vi tror på, at de unge kan eller kan lære at beherske en stor grad af frihed. Vi prøver således, at give dem det, man kan kalde livsduelighed. De kreative processer fordrer selvstændighed, men når det bindes sammen af et helt unikt rummeligt fællesskab eleverne i mellem, men også mellem medarbejdere og elever, vokser elevernes tro på dem selv og deres særegenhed. Vi ønsker, at sende unge mennesker videre med en fuld tank af tro på egne evner og troen på, at fællesskabet er den bedste ramme for at vokse som menneske.

Skolens værdigrundlag bygger på det grundtvigske menneske- og kristendomssyn

Grundtvigs menneske og kristendomssyn forpligter os:

  • til i skolens dagligdag at slippe glæden løs og udfordre nysgerrigheden.
  • til grundlæggende respekt for alt skabt – mennesker, natur og miljø.
  • til at opfatte det enkelte menneske som unikt, lige –værdigt.
  • til at bygge vores fællesskab på gensidig respekt, tillid og personlig ansvarlighed.
  • til at udvikle og understøtte en demokratisk livsform.
  • til at skabe sammenhæng mellem frihed, kompetence og ansvar.
  • til at medvirke til at gøre eleverne bevidste om deres styrkesider, således at de får noget at være stolte over og noget de holder af, idet det er en forudsætning for, at eleverne får noget at værne om og kæmpe for og som giver livet mening.
  • til at medvirke til at eleverne finder balancen mellem friheden til at turde være dem de er og til at indgå i et forpligtende fællesskab, der bygger på tolerance.

Et godt læringsmiljø

Vi tror ligeledes på, at det har en positiv påvirkning af menneskers hele liv og færden at være i et æstetisk inspirerende og tidssvarende undervisnings- og hverdagsmiljø. For os på Østhimmerlands Ungdomsskole er det vigtigt, at udnytte alle de muligheder, som kostskolelivets trygge miljø og forpligtende fællesskab giver eleverne for læring, personlig udvikling og modning og for at indgå i fællesskaber. Vi forpligter os til at arbejde for at skabe et trygt miljø, hvor eleverne tages alvorligt i en åben og værdig dialog.

Vedkommende undervisning

Dette forpligter eleverne, ved deres indmeldelse, til at give deres bidrag i dagligdagen og til aktivt at deltage i det der foregår. Vi vil et værdigt og personligt møde mellem lærer og elev i undervisning og fritid. Et møde der bygger på en samtale, hvor vi tager hinanden alvorligt, og som fører til medindflydelse og medbestemmelse. Vi forpligter os til at skabe en reel sammenhæng mellem frihed, kompetence og ansvar, for at bidrage til elevernes udvikling som aktive, handlende medborgere i et demokratisk samfund. Det er vigtigt for os i samvær og vedkommende undervisning at udfordre elevernes livsduelighed, nysgerrighed, evner, egenskaber og kreativitet.

Nysgerringhed og det gode liv

Vi vil skabe en dagligdag, der giver eleverne gode muligheder for at dannes og udvikles. Vi vil tilstræbe, at deres selvværd vokser og at de bliver bedre til at forstå og udtrykke deres oplevelser og følelser i forhold til livets vilkår og de sammenhænge, de indgår i. Idet vi tror på, at mennesker grundlæggende er nysgerrige og skabende, forpligter vi os til, at skolens undervisning og dagligdag giver eleverne mulighed for bredt at udvikles og dannes og give dem mulighed for at udvikle en bred vifte af forståelses- og udtryksformer. Vi vil bidrage til at gøre eleverne egnede til at leve såvel et godt familieliv, et godt fritidsliv, et godt arbejdsliv som et godt samfundsliv.

Spørg os om

Vi har en god erfaring at trække på. Måske har vi svaret på dit spørgsmål.

Hvornår går vi i seng?
På ØU har vi ikke sengetider. Vi mener at eleverne selv er eller selv skal blive i stand til at styre deres sengetid. På alle gange er der et fællesrum, hvor eleverne kan være sociale eller lave lektier sammen. Elever der ikke er så gode til at styre det selv, kan vi give sengetid. På værelser skal der være ro efter gangtid.

På ØU har vi dybdegående, kunstnerisk skabende linjefag. Det betyder at man i løbet af året gennemgår redskaber og tekniker til at kunne skabe egne produkter/værker. Det kunne f.eks. være at skrive sin egen sang; sy sin egen kjole eller at kunne skrive manuskript, instruere og klippe en film helt fra bunden. Vores kreative linjer er kunst, film, musik, mode & design, teater og spiludvikling.

Eleverne har alle et personligt skema. Undervisningen starter kl. 7.50 og slutter senest kl. 17.40.

På ØU har vi næsten udelukkende 2 mandsværelser. Der er to værelser i en enhed. Enkelte værelser er til 3 eller 4 elever.

ØU har plads til 108 elever. Det mener vi er den rigtige størrelse for at få det helt rigtige fællesskab mellem alle elever.

Efterskolens lærere brænder for at gøre en forskel i elevernes liv. Der undervises med et dybt fagligt engagement. Se vores dygtige medarbejdere her.
Skolen prøver at åbne sig op for verden. Derfor har vi ofte gæstelærere, der bringer ny inspiration ind på skolen.